πελεκάν

[550] πελεκάν, ᾶνος, ὁ, att. πελεκᾶς, ᾶντος, ὁ, auch πελέκας, αντος, Schol. Ar. Av. 882, u. dor. πελεκᾶς, ᾶ; eigtl. der Baumspecht, weil er an den Baumstämmen hackt. Gew. ein Wasservögel, die Kropfgans, der Pelikan; Ar. hat die Form πελεκᾶντι, Av. 882, u. πελεκᾶντες, 1155 (wo mit Hindeutung auf ihren Namen von ihnen gesagt wird οΐ τοῖς ῥύγχεσιν ἀπεπελέκ ησαν τὰς πύλας); οἱ πελεκᾶνες οἱ ἐν τοῖς ποταμοῖς, Arist. H. A. 9, 10; Ael. H. A. 3, 20 und Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 550.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika