πεντέ-μορφος

[558] πεντέ-μορφος, = πεντάμορφος, Soph. bei Schol. Pind. N. 3, 60, v. l.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika