πεντέ-πους

[558] πεντέ-πους, ὁ, ἡ, = πεντάπους, Plat. Theaet. 147 d u. A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika