πεντα-πλασι-επί-πεμπτος

[557] πεντα-πλασι-επί-πεμπτος, 51/5 mal so groß, Nicom. arithm. 1, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika