πεντα-πλασι-επι-τέταρτος

[557] πεντα-πλασι-επι-τέταρτος, 51/4 mal so groß, Nicom. arithm. 1, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika