πεντα-σπίθαμος

[557] πεντα-σπίθαμος, von fünf Spannen; Xen. Cyn. 2, 5. 8, Strab.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika