πεντα-σταδιαῖος

[557] πεντα-σταδιαῖος, = Folgdm, Luc. V. H. 1, 40.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika