πεντε-και-δεκα-ετηρικός

[557] πεντε-και-δεκα-ετηρικός, ή, όν, funfzehnjährig, Anon. in Wolf's Anal. 3 p. 195.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika