πεντε-καί-δεκα

[557] πεντε-καί-δεκα, funfzehn; Her. 1, 203; Plat. Rep. VII, 540 a u. sonst.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika