πεντε-και-δεκ-ήρης

[558] πεντε-και-δεκ-ήρης, ες, mit funfzehn Reihen, von Rudern; Plut. Demetr. 20. 43; Poll. 1, 83.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika