πεντε-και-τριακοντ-ούτης

[558] πεντε-και-τριακοντ-ούτης, ες, fünfunddreißigjährig, Plat. Legg. VI, 774 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika