πεντε-κτενής

[558] πεντε-κτενής, ές, = Folgdm, πεντεκτενέσιν ἐνυ-φασμένοι, Antiph. bei Poll. 7, 52.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika