πεντ-ετηρίς

[558] πεντ-ετηρίς, , Zeitraum von fünf Jahren; διὰ πεντετηρίδος, alle fünf Jahre, Her. 3, 97. 4, 94; πανηγύριας τὰς ἐν τῇσι πεντετηρίσι γινομένας, 6, 111, von den alle fünf Jahre gefeierten Panathenäen, wie Thuc. 3, 104, τὴν πεντετηρίδα τότε πρῶτον μετὰ τὴν κάϑαρσιν ἐποίησαν οἱ Ἀϑηναῖοι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika