πεντ-ετηρικός

[558] πεντ-ετηρικός, ή, όν, = πενταετ., Strab. 7, 7, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika