πεπέριον

[560] πεπέριον, τό, dim. von πέπερι, ein Bischen Pfeffer, Ath. III, 126 b, aus Nic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 560.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: