πεπερίζω

[560] πεπερίζω, dem Pfeffer nachahmen, nach Pfeffer schmecken, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 560.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: