πεπερό-γαρον

[560] πεπερό-γαρον, τό, mit Pfeffer bereitetes γάρον, Alex. Trall..

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 560.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika