πεπερό-παστος

[560] πεπερό-παστος, mit Pfeffer bestreut oder eingemacht (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 560.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika