περί-μητρος

[583] περί-μητρος, ξ ύλα περίμητρα, Kernholz, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 583.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: