περι-μηχανάομαι

[583] περι-μηχανάομαι, dep. med., von allen Seiten her sehr listig ersinnen, bereiten; ἄλλο τι δὴ τόδ' ἔπειτα ϑεοὶ περιμηχανόωνται, Od. 7, 200, wie δούλιον ἦμαρ ἐμοὶ περιμηχανόωντο 14, 340.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 583.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: