περί-στῳον

[595] περί-στῳον, τό, = περίστοον, von Moeris für die attische Form statt περίστυλον erklärt; nach E. M. richtiger als περίστοον; vgl. Lob. Phryn. 495.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: