περι-σῡλάω

[595] περι-σῡλάω, rings herum abnehmen und rauben, berauben, bes. von Gegenständen, die um Einen herum sind, als Kleider, Schmuck u. dgl., Plat. ὑπ ὸ τῶν ἐχϑρῶν περισυλᾶσϑαι πᾶσαν τὴν οὐσίαν, Gorg. 486 b, u. Sp., wie Luc. Philops. 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: