περι-συν-έχω

[595] περι-συν-έχω (s. ἔχω), rings zusammenhaken, zweifelhaft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: