περισσ-ωνυμέω

[593] περισσ-ωνυμέω, von ungrader Benennung, Geltung sein, Ggstz von ἀρτιωνυμέω, Iambl. ar. p. 29.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 593.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: