περι-είργνυμι

[574] περι-είργνυμι u. περιειργνύω, = περιείργω, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 574.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: