περι-είργω

[574] περι-είργω, rings umher einengen, einschließen; ἔτυχεν ὄρυγμα μέγα περιεῖργον, Thuc. 1, 106; Folgde, wie D. Hal. 1, 15; s. περιέργω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 574.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: