περι-καταῤ-ῥέω

[579] περι-καταῤ-ῥέω (s. ῥέω), von allen Seiten oder ringsher darum herunterfließen, übertr., τείχη, zusammenstürzen, Lys. 30, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 579.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: