περι-καταῤ-ῥήγνῡμι

[579] περι-καταῤ-ῥήγνῡμι (s. ῥήγνυμι), rings umher herunterreißen, D. Hal. 9, 39; – med. περικατεῤῥήξατο τὸν ἄνωϑεν πέπλον, Xen. Cyr. 5, 1, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 579.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: