περι-ομματο-ποιός

[585] περι-ομματο-ποιός, ganz sehen machend, mit Augen versehend, c. gen., Iambl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 585.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: