περι-ομφακο-ειδής

[585] περι-ομφακο-ειδής, ές, zsgzgn περιομφακώδης, noch ganz unreif anzusehen, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 585.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: