περι-τρίβω

[597] περι-τρίβω, ringsum abreiben, περιτριβείς Lycophr. 790.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 597.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: