περι-τρίζω

[597] περι-τρίζω, ringsum, überall knarren, τρόπις περιτετρῑγυῖα, Qu. Sm. 12, 431. S. auch περιτρύζω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 597.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: