περι-φλοϊσμός

[599] περι-φλοϊσμός, , das Abrinden, Abschälen, Entschälung, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 599.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: