περι-φλύω

[599] περι-φλύω, ringsum verbrennen, versengen, vom Blitze, Ar. Nubb. 395, wie περιφλεύω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 599.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: