περι-φρίσσω

[599] περι-φρίσσω, attisch -ττω (s. φρίσσω), darum, darüber schaudern, zittern; Arist. H. A. 9, 4, νέκυν περιπεφρίκασι, Qu. Sm. 3, 184.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 599.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: