περι-φραστικός

[599] περι-φραστικός, ή, όν, umschreibend, z. B. λόγος, Sp., bes. im adv. häufig in den Scholl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 599.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: