πευστέος

[607] πευστέος, adj. verb. zu πεύϑομαι, πυνϑάνομαι, zu fragen, zu erforschen, Plat. u. A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 607.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: