πευστήριος

[607] πευστήριος, zum Fragen, Forschen gehörig, fragend, forschend, ἡ πευστηρία, sc. ϑυσία, Opfer, durch das man die Götter befragen, ihren Willen erforschen will, Seidl. Eur. El. 830.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 607.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: