πεφρονημένως

[607] πεφρονημένως (φρονέω), verständig, überlegt, Stob. ecl. phys. 1, 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 607.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: