πεφροντισμένως

[607] πεφροντισμένως (φροντίζω), kluger Weise; D. Sic. 12, 40; Strab.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 607.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: