πεῖ α

[547] πεῖ α, , Hom. statt πειϑώ, πεῖσις, Ueberredung, Beschwichtigung; τῷ δ' ἐν πείσῃ κραδίη μένε, Od. 20, 23, das Herz blieb in ruhiger Haltung, Fassung, was Einige durch πειϑοῖ erkl., Andere, auf πεῖσμα zurückführend (πείσματι καὶ χώρᾳ, Hesych.). für eine Metapher hielten, die von einem durch Taue ruhig liegend erhaltenen Schiffe entlehnt sei; vgl. noch Plut. de coh. ira 1, ἔρωτι γὰρ οὐδ' αὐτῷ πολλάκις ἔχοντι κατὰ χώραν ἐν τῇ Ὁμηρικῇ πείσῃ μένοντα τὸν ϑυμόν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 547.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika