πηλο-ποιϊκός

[610] πηλο-ποιϊκός, ή, όν, zum πηλοποιός gehörig, geschickt, Sp., s. Lob. Phryn. 520.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 610.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: