πηλο-ποιός

[610] πηλο-ποιός, 1) Koth, Schmutz machend. – 2) = πηλοπλάϑος, Sp., zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 610.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: