πινάριον

[616] πινάριον, τό, eine Art Vitriol, sonst σταλακτίς, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 616.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: