πιννο-τήρης

[617] πιννο-τήρης, , der Wächter in der Steckmuschel, eine Krebsart; Soph. frg. 116; Ar. Vesp. 1510; bei Plut. sol. anim. 30 steht πινοϑήρας.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 617.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: