πιννό-θριξ

[617] πιννό-θριξ, μαλλός, Wolle, wie die schmutzig-weißen Seidenfaden der πίννα (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 617.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: