πισσο υργός

[619] πισσο υργός, att. -ττουργός, Pech machend, Theer schwelend, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 619.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: