πισσο ύργιον

[619] πισσο ύργιον, τό, Pechhütte, Theerofen; auch πισ-σουργεῖον, Strab. 5, 1, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 619.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: