τοιουτό-σχημος

[1125] τοιουτό-σχημος, von dergleichen Gestalt, S. Emp. adv. log. 1, 209.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: