τοιοῦτο

[1124] τοιοῦτο, auch τοιοῦτον, Od. 7, 309. 13, 330. 16, 403 u. bei Att. gew., wahrscheinlich [1124] auch bei Her. (Bekk. schreibt τοιοῦτο); doch findet sich τοιοῦτο auchbei Aesch. Ag. 315 u. Thuc. 7, 86; = τοῖος mit verstärkter demonstr. Bdtg, so beschaffen, einsolcher; bei Hom. nicht so häufig wie τοῖος, bei den Att. aber weit gebräuchlicher als τοῖος, auch gebräuchlicher als τοιόςδε; gew. mit dem Nebenbegriffe des Großen, Ausgezeichneten, Vortrefflichen, aber auch umgekehrt mit dem des Kleinen u. Geringen, Wolf Dem. Lpt. p. 258; mit entsprechendem οἷος, Od. 4, 269; Plat. πότερόν ἐστι τοιοῠτος οἷος εἶναί τινος ἔρως ἢ οὐδενός, Conv. 199 d; Gorg. 502 d; mit entsprechendem ὅσος, Il. 21, 428; auch dem ὥςτε entsprechend, Plat. Conv. 175 d; und ohne diese Beziehung, τοιοῦτόν τι ἔπος, Pind. Ol. 6, 16; τὰ τοιαῦτα, 9, 40; Tragg. u. in Prosa: ταῠτα καὶ τοιαῦτα, Xen. Cyr. 8, 2, 26, und sonst; εἰ μὴ ταῠτα, ἀλλὰ τοιαῦτα, 5, 5, 33; ἕτερος τοιοῦτος, ein anderer eben solcher, ganz eben so, Her. 1, 257. 3, 47; ἕτερον τοιοῦτον u. ἕτερα τοιαῦτα 1, 120. 191. 2, 5. 150; τοιοῦτός τις, solch einer, Plat. Prot. 313 c; τοιαῦτ' ἄττα, Conv. 174 d; Pol. 3, 45, 6; aber ὁ τοιοῦτος, τὰ τοιαῦτα, was im Deutschen auch wohl »ein solcher«, »so Etwas« übersetzt werden kann, geht immer auf etwas im Vorigen Bestimmtes, Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑακίζεται, Aesch. Prom. 954; Ch. 289; ἐν τῷ τοιούτῳ, ὅταν, Plat. Theaet. 167 e; πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον λέγεις, Phaedr. 261 e; ἐν τῷ τοιούτῳ, in solcher Lage, Xen. An. 5, 8, 20; Pol. u. a. Sp. – Τά τοιαῦτα, und dergleichen, in Aufzählungen, Dem. 13, 14, öfter. – Nach einer Frage bejaht τοιαῦτα, so ist es, Valck. Eur. Phoen. 420 Seidler El. 640; τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτα, so ist es nun, Aesch. Prom. 498, u. öfter bei Folgdn. – [Die erste Sylbe wird von den att. Dichtern zuweilen kurz gebraucht, s. Valck. Phoen. 512 und diatr. p. 109.]

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1124-1125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: